Regional Policy

>> English Language  >> German Language   >> Polish Language   >> Russian Language


W 10 krokach ku nowej polityce regionalnej.

 

Prezentacja innowacyjnego programu w Brukseli na konferencji z członkami Parlamentu Europejskiego i  komisarzem UE - Johannesem Hahn.

Parlament Hanzeatycki przedstawia kompaktową strategię odnośnie innowacyjnej polityki regionalnej w obszarze nadbałtyckim. Kluczowymi elementami są kooperacja międzynarodowa, dostosowane do potrzeb wspieranie innowacji - i obejmujące obszar nadbałtycki - wyrównanie finansów.


rp_commissionerhahnandjuergenhogeforster.jpg

Region Morza Bałtyckiego ma mocnych konkurentów w postaci innych regionów na świecie jeżeli chodzi o przyjmowanie przedsiębiorstw, wykwalifikowaną siłę roboczą i dobrobyt. Polityka regionalna próbuje wzmocnić konkurencyjność obszaru nadbałtyckiego, a wyrazem tych starań jest strategia nadbałtycka UE. Jednakże w aktualnej formie są one niewystarczające.

Dlatego też Parlament Hanzeatycki przedłożył nową strategię dla regionu Morza Bałtyckiego, dzięki której można zapewnić innowacje, wzrost i dobrobyt. Strategia została opracowana w ramach dofinansowanego przez UE projektu „BSR-QUICK” razem z 39 partnerami (izby zawodowe, uniwersytety, administracja publiczna) ze wszystkich krajów Morza Bałtyckiego. Dzięki tej strategii, część z regionów ma okazję w pełni wykorzystać swój potencjał, z czego ponadto profitować będzie cały obszar nadbałtycki.

 

rp_discussion_about_regional_policy_in_the_bsr_with_the_baltic_intergroup_in_the_eu_parliament.jpg

Przewodniczący Parlamentu Hanzeatyckiego Jürgen Hogeforster przekazał 10-punktowy program komisarzowi UE do spraw rozwoju regionalnego, Johannesowi Hahn 16 listopada 2012 roku na konferencji w Brukseli.

 

 

 


Strategia w skrócie:

 

1. Kooperacja i integracja

Intensywna kooperacja między krajami i regionami obszaru nadbałtyckiego jest bezwzględnie konieczna i musi być rozbudowywana. Kooperacja jest źródłem innowacji, wzmacnia konkurencyjność regionu i tworzy przełomowe minima dla rynków.


2. Regionalna konkurencja i wyrównanie finansów

Kooperacja nie oznacza rezygnacji z konkurencji, lecz połączenie silnych stron w celu osiągnięcia optymalnego rozwoju poszczególnych lokalizacji i regionów. Wyrównanie finansowe między regionami mocniejszymi i słabszymi finansowo leży w interesie regionów dających, jak też i biorących.


3. Równe warunki życiowe i funkcjonalny podział pracy

Równoważność może odnosić się tylko do kilku warunków podstawowych. Do tego musi dojść uzgodniony podział pracy między lokalizacjami i regionami stosownie do ich silnych stron, tak aby się wzajemnie uzupełniały. Dzięki temu wspierane są posz-czególne regiony i cały obszar nadbałtycki.


4. Własna kultura i regionalne poczucie własnej wartości

Jednolita kultura jest nonsensem; szkodzi ludziom i gospodarce. Różnorodność wspiera kreatywność, a tym samym innowacje. Konieczne jest wyważenie między regionalną świadomością a oszacowaniem wartości różnorodności obszaru nadbałtyckiego.


5. Potencjał wewnątrzustrojowy i inteligentna specjalizacja

Powinno się konsekwentnie inwestować w rozwój właściwych dla regionów silnych stron. Dzięki wspieraniu właściwych obszarowo potencjałów również tereny wiejskie odnotują wzrost i zapobiegną odpływowi ludności.

Przesłankami ku temu są: kooperacja pomiędzy obszarami rolniczymi a centrami aglomeracyjnymi, jak również dobre połączenia komunikacyjne i intensywne połączenie w sieci.


6. Regionalne obiegi gospodarcze i intensywny rozwój zasobów

Regionalne obiegi gospodarcze muszą mieć priorytet. Konsekwentny rozwój zasobów miejscowych przedsiębiorstw zapowiada sukces gospodarczy i jest równocześnie najbardziej skutecznym instrumentem przyciągania nowych firm. Wykwalifikowani pracownicy, duch przedsiębiorczości, własna inicjatywa i kreatywność są najważniejszymi wewnątrzustrojowymi potencjałami regionu i należy je wspierać.


7. Małe i średnie przedsiębiorstwa i sieci

Małe i średnie przedsiębiorstwa wzmacniają rozwój regionalny, tworzą miejsca pracy, dlatego też muszą mieć najwyższą rangę. Należy rozwijać i wzmacniać izby zawodowe jako centralne instytucje wsparcia klasy średniej. One z kolei muszą zadbać o kompletne zaopatrzenie infrastrukturalne w regionach.


8. Innowacje i partnerstwa naukowe

Aby wzmocnić innowacyjność, należy zdecydowanie poprawić współpracę między szkołami wyższymi a przedsiębiorstwami klasy średniej. Izby zawodowe mogą objąć tutaj funkcję pośrednika i zabezpieczyć zaopatrzenie terenów wiejskich. Dla obszarów z wyróżniającymi się szansami na wzrost powinno opracować się właściwe tematycznie centra kompetencji dla klasy średniej.


9. Decentralizacja i samodzielność

W reakcji na globalizację wytwarza się silniejsza regionalizacja i decentralizacja. Rozwój ten powinno się koniecznie wspierać. Obiegi regionalne i lokalne redukują koszty, umożliwiają wzrost i wspierają bezpośredni byt społeczny.


10. Koncepcja centrów i infrastruktura

Należy wzmacniać ofertę usług publicznych i prywatnych na terenach wiejskich. Nie musi to być wcale kosztochłonne: małe zdecentralizowane jednostki dzięki nowoczesnym technologiom, intensywnemu połączeniu w sieci, jak również rozwojowi kadr i organizacji staną się wyraźnie bardziej ekonomiczne. Manię wielkości należy zastąpić stosownie do zasady „small is beautiful”. Rozbudowa i utrzymanie dobrej infrastruktury komunikacyjnej zapewniają rozwój wszystkim centrom i regionom. 

 

rp_commissioner-hahn.jpg

Johannes Hahn, komisarz UE do spraw rozwoju regionalnego przyjął obszerny program strategii na walnym zgromadzeniu projektu QUICK w Brukseli i złożył podziękowania: „Parlament Hanzeatycki przyczynia się w wartościowy sposób do osiągnięcia celów strategii nadbałtyckiej UE, przede wszystkim do wzrostu dobrobytu w regionie”.

Tak jak Parlament Hanzeatycki, również Tunne Kelam, poseł do Parlamentu Europejskiego i członek Baltic Europe Intergroup postulował silniejszą współpracę krajów obszaru nadbałtyckiego, a równocześnie pochwalił pracę Parlamentu Hanzeatyckiego: „Państwa konferencja w Brukseli jest dla nas zachęcającym sygnałem.”

Program strategiczny pojawił się pod tytułem „Strategy programe for innovation in regional policies in the Baltic Sea Region” jako książka z serii publikacji Baltic Sea Academy.

 


Parlament Hanzeatycki

 

Parlament Hanzeatycki jest związkiem 50 izb przemysłowych, handlowych i rzemieślniczych, jak również innych instytucji wspierających klasę średnią z całego obszaru nadbałtyckiego. Członkowie mają łącznie pod opieką około 450.000 małych i średnich przedsiębiorstw. Celem Parlamentu Hanzeatyckiego jest wspieranie przedsiębiorstw klasy średniej z obszaru Morza Bałtyckiego i wzmacnianie konkurencyjności regionu.


W razie pytań sekretariat Parlamentu Hanzeatyckiego chętnie służy Państwu pomocą:


Hanse-Parlament e.V.

Blankeneser Landstr. 7, 22587 Hamburg, Germany

phone: +49 40 822447-0

email: Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann.

www.hanse-parlament.eu

 

 

More information can be found in the book „Strategy Programme for innovation in regional policies in the Baltic Sea Region” (texts printed in English, German and Polish language) 

 

 strategy-programme-cover-1.jpgstrategy-programme-cover-2.jpg